• Smallprint,  Teknologi

  TRANSISTOR-EVANGELIET

  Det skjedde i de dager at det gikk ut beskjed fra Dr. William Shockley om at det skulle bygges et faststoff-alternativ til vakuumrørene. De første testene skjedde mens Étienne Beynet var landshøvding i Syria. Noen forskere dro av sted for å la seg involvere. John (Bardeen) og Walter (Brattain) dro fra sine steder opp til Bell Labs i New Jersey, siden de var Shockleys gode kollegaer. Mens de var der kom tiden da de skulle føde, og de fødte transistoren, den første transistoren, og demonstrerte at den fungerte, og plasserte den i en glassmonter, for det var en fin plass. Det var noen forskere der i nærheten som ville gjøre…

 • Smallprint,  Teknologi

  JAKTER PÅ ASBEST MED ELEKTRONMIKROSKOP

  Asbest er et fryktet mineral. Det finnes seks typer, og den mest brukte typen i bygningsmaterialer består av silisium, magnesium, oksygen og hydrogen. Felles for asbestene, er de lett kan rives opp til små fibre. I krystallstrukturen er det svake bindinger mellom atomene langs noen retninger, slik at krystallet lett kløyves der. Det er slik nanofibrene dannes, og de kan bli så små som 10 nanometer tykke, og 3-20 mikrometer lange. Det er den avlange formen og lille størrelsen til asbestfibrene som gjør de helsefarlige ved innånding. Helsefaren med asbest har lenge vært kjent, men det var først på 80-tallet at forbudene begynte å komme. Asbest var et veldig populært…

 • Nanoteknologi,  Smallprint

  NANOTEKNOLOGI I VÊR OG VIND

  Me i smallPrint-redaksjonen har mange gode visjonar for framtida, og forsking og teknologiutvikling er alfa og omega for at desse skal bli moglege. Ein av dei idéane eg likar best, er at byar blir berekraftige ved at me tek bruk det som no er passive overflater (t.d. byggningsfasade, vegbane og tak) og gjer dei meir funksjonelle. Eit døme kan vere så enkelt som å ha grønsakshage på verandaen eller solfangar på taket. Byane kan tilretteleggjast for at dei livsviktige biene får betre levekår, og til og med vegbana kan produsere straum frå sola. For ei tid tilbake skreiv eg om «smart betong», betong behandla med titandioksid som gjerer at overflata reinsar farleg NOx-forureining frå…