Smallprint,  Teknologi

TRANSISTOR-EVANGELIET

Det skjedde i de dager at det gikk ut beskjed fra Dr. William Shockley om at det skulle bygges et faststoff-alternativ til vakuumrørene. De første testene skjedde mens Étienne Beynet var landshøvding i Syria. Noen forskere dro av sted for å la seg involvere. John (Bardeen) og Walter (Brattain) dro fra sine steder opp til Bell Labs i New Jersey, siden de var Shockleys gode kollegaer.

Mens de var der kom tiden da de skulle føde, og de fødte transistoren, den første transistoren, og demonstrerte at den fungerte, og plasserte den i en glassmonter, for det var en fin plass.

Det var noen forskere der i nærheten som ville gjøre noe lignende. Men med ett sto herrenes publikasjon foran dem, og den fantastiske oppfinnelsen lyste om dem. De ble meget forferdet, men noen sa til dem “Frykt ikke! Det kan lages enda bedre transistorer. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne en transistor laget av Silisium”. Med ett var publikasjonen omgitt av en himmelsk hærskare av andre publikasjoner, som også handlet om transistorer, og de sang “Antall transistorer på et areal vil dobles hver 24. måned”.

Forskerne skyndte seg til Bell Labs for å se hva som hadde skjedd. De fortalte hva de hadde hørt. Alle undret seg, og de gjemte i sitt hjerte at kanskje en dag ville transistoren bli til noe nyttig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *