• Nanoteknologi,  Smallprint

    NANOTEKNOLOGI I VÊR OG VIND

    Me i smallPrint-redaksjonen har mange gode visjonar for framtida, og forsking og teknologiutvikling er alfa og omega for at desse skal bli moglege. Ein av dei idéane eg likar best, er at byar blir berekraftige ved at me tek bruk det som no er passive overflater (t.d. byggningsfasade, vegbane og tak) og gjer dei meir funksjonelle. Eit døme kan vere så enkelt som å ha grønsakshage på verandaen eller solfangar på taket. Byane kan tilretteleggjast for at dei livsviktige biene får betre levekår, og til og med vegbana kan produsere straum frå sola. For ei tid tilbake skreiv eg om «smart betong», betong behandla med titandioksid som gjerer at overflata reinsar farleg NOx-forureining frå…