Velkommen til smallprint.no, en  norsk nettside som formidler kunnskap om nanoteknologi og miljø. Siden er drevet på frivillig basis av en gjeng unge talenter innenfor naturvitenskap, miljøvitenskap og teknologi. For oss holder det ikke å studere én teknologi av gangen. Vi har et sterkt ønske om å sette kunnskapen i sammenheng, og vi brenner for å formidle den til et bredt publikum. Det interessante spørsmålet er jo hvor den nye kunnskapen tar oss alle sammen?

De fleste i smallprint.no har, eller er på veg til, en mastergrad eller en doktorgrad i nanoteknologi. Mange av oss studerer eller jobber med klima og miljø i tillegg. Vi mener at kryssningspunktet mellom miljø og nanoteknologi er et viktig tema. Nanoteknologien representerer nesten ubegrensete muligheter for utvikling. Ressurseffektiv industri, miljøvennlig transport. Bedre matproduksjon. Supermaterialer.  Billige og treffsikre medisiner. Fornybar energi.

Teknologiutviklingen går ekstremt raskt. Det er bra, men vi må holde tritt med den. Forståelsen vår må henge med i svingene, ellers kan vi risikere at løsningen på ett problem blir begynnelsen på et annet.  Helse-og miljøskadelige effekter må unngåes. Kan nanoteknologien løse verdens miljøproblemer eller kan den bare endre tid og sted?

Smallprints mål er å observere, forstå og formidle denne utviklingen på en objektiv og reflektert måte. Formen er kronikker, intervjuer, blogginnlegg, videoer og blandinger av disse. Vi holder også foredrag eller presentasjoner på forespørsel.

Les mer om hvem vi er under forfattere. Ta kontakt med oss på epostadressen info@smallprint.no.

Glem heller ikke å følge oss på twitter og facebook.

Vi ønsker tilbakemeldinger på den nye nettsiden vår og vi er alltid ute etter dyktige folk som vil være med og bidra!

Med vennlig hilsen

Styret i smallPrint.

Styret i smallPrint.

 

 

© smallPrint A.S. All right reserved. Page based on Old Paper by ThunderThemes.net