Trippel-negativ brystkreft – Kreftserie del 2

Triple-Negative-Breast-CancerFor kvinner som rammes av kreft, er brystkreft den vanligste sykdomsformen. Også menn kan rammes av brystkreft, selv om dette anses som sjeldne tilfeller. I 2011 ble 3094 kvinner og 28 menn diagnostisert med brystkreft. Det finnes ulike behandlingsmetoder for brystkreft, og kirugusk fjerning av brystkreftsvulster er ikke uvanlig. Kirugi kan også benyttes i kombinasjon med strålebehandling eller cellegift.

Trippel-negativ brystkreft

Brystkreftceller har spesielle reseptorer på overflaten, og disse kan brukes som gjenkjennelsesmomenter hvis man behandler sykdommen med cellegift. Dette er for å sørge for at medisinen kun går til kreftcellene, og ikke til kroppens friske celler. Men det finnes versjoner av brystkreftceller som ikke har de tre vanligste reseptorene (ER, PR og HER2/neu), og dermed kan det være vanskelig å sende medisin direkte til kreftcellene. Denne typen brystkreft kalles trippel-negativ brystkreft, og har foreløpig ingen direkte målrettet behandlingsform. 10-20% av brystkrefttilfellene er trippel-negativ brystkreft, og varianten er regnet som en aggressiv kreftform.

Gurkemeie med flere virkningsområder

Tidligere har jeg skrevet om hvordan deler av gurkemeie, curcumin, forskes på som en mulig medisin mot Alzheimers sykdom. Nå viser det seg at curcumin kanskje også kan være nyttig i kampen mot trippel-negativ brystkreft. En gruppe forskere har utviklet en «undergren» av curcumin, ved navn 3,5-bis(3,4,5-trimethoxybenzylidene)-1-methylpiperidine-4-one (også kalt RL71). RL71 har på laboratoriet vist seg å være cytotoksisk (giftig mot celler). Dessverre er RL71 hydrofobisk og har dårlig biokompatibilitet, noe som gjør det vanskelig å bruke som medisin. Men forskerne har også designet en type nanopartikler kalt miceller, som de kan pakke RL71 inn i, og dermed kan virkestoffet med opprinnelse i curcumin muligens brukes som medisin. Forskningsgruppen testet cytotoksisk profil for nanopartiklene fylt med RL71, og sammenlignet med giftigheten av kun medsinen alene. Dette ble testet på flere cellelinjer av trippel-negativ brystkreft. Resultatene viste at ved å fylle nanopartiklene 15% med RL71, var stabiliteten til medisinen best, og viste høyest giftig aktivitet mot en tumormodell fremstilt på laboratoriet. Dette er positive resultater, og danner grunnlag for senere forskning i dyremodeller for å fremstille en målrettet medisin mot trippel-negativ brystkreft.

 

Del 1 i Kreftserien finner du her.

Bildet er lånt fra educatingwomen.org 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
 

Tagged:


Lisa Svartdal

Om

Jeg brenner for medisinsk forskning, og synes alt som omhandler kreftforskning, immunologi og medisiner er spennende. Det er derfor dette jeg skriver mest om på smallPrint.no. Jeg har en mastergrad i bionano fra NTNU, og skrev oppgaven min ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin våren 2015. Siden da har jeg jobbet på Mikrometastaselaboratoriet på Radiumhospitalet. Der arbeider jeg på forskjellige prosjekter innenfor kreftforskning, og lærer mye nytt om hva som skjer på forskningsfronten tett opp mot pasientbehandling.


'Trippel-negativ brystkreft – Kreftserie del 2' har ingen kommentarer

Vær den første til å kommentere dette innlegget

Del dine tanker

Your email address will not be published.

© smallPrint A.S. All right reserved. Page based on Old Paper by ThunderThemes.net