Tagged vannrensing

Vekas video: Bly på menyen

  Den lille luringen på filmen er ein tubeforma mikrobot bygd opp av tre ulike lag: Ytterlaget består av grafénoksid som adsoberar bly frå vatn. Mellomlaget er av nikkel, som gjer at mikroboten blir ferromagnetisk. Det gjer at rørsla kan bli kontrollert av eit ytre magnetisk felt. Kjerna er av platinum, som gjer at mikroboten…

 

© smallPrint A.S. All right reserved. Page based on Old Paper by ThunderThemes.net