Solceller – klimavennlig teknologi?

I denne artikkelserien skal vi ta opp spørsmålet om hvor miljøvennlig solcelleteknologi egentlig er. Vi skal se på fordeler og ulemper, myter og sannheter. Jeg kan en del om livsløpsanalyse og miljøvurdering av produkter og teknologier, men er nok ingen ekspert på solcelleteknologi. I denne serien vil jeg derfor forsøke å finne ut mer om hvor miljøvennlige solceller er, mens jeg skriver om det jeg finner. Hjelp meg gjerne i kommentarfeltet, eller still spørsmål som dere vil at jeg skal se på.

Stråling fra solen er en fornybar energikilde. Men er det dermed sagt at solceller er klimavennlig teknologi? Det krever mye energi å produsere en solcelle, og fra mitt ståsted synes jeg dette spørsmålet får uproporsjonert lite oppmerksomhet. Klimaendringene er jo hovedårsaken til at vi interesserer oss for fornybar energi i utgangspunktet, er det ikke? Allikevel blir klimagassberegninger litt stemoderlig behandlet innenfor solcelle-utviklingen. Det er som om alle er opptatt av hvordan solcelleteknologien skal skyte fart inn i markedet, men at vi glemmer hvorfor.

Jeg tror noe av årsaken er det er mange andre aspekter ved solcelleteknologi som begeistrer oss. Sola som vår planet kretser rundt er vår kilde til liv. Det er også veldig tilfredsstillende å ta i bruk solstrålene, som omkranser oss daglig uten at vi trenger å gjøre noe for det, til å forsyne samfunnet vårt med elektrisitet. Det er så intuitivt. Ingen annen kraftkilde synes like trofast og forutsigbar som sola.

solar 2

Ingen annen kraftkilde synes like trofast og forutsigbar som sola. Bilde fra FreeDigitalPhotos.net, av Anusorn P nachol.

Rent teknisk er solcelleteknologi imidlertid langt fra intuitivt. Etter mange tiår med forskning oppnår ikke solcellemodulene større effektivitet enn omtrent 20% (vi skal se mer på ulike typer solceller og effektivitetsrekorder senere i denne artikkelserien). Å framstille solceller er metallurgi på høyt nivå. Råmaterialene i solcelleindustrien er gruveprodukter som må gjennom energikrevende prosesser for å få den riktige graden av renhet. Dette har gitt liv til myten om at solceller ikke nedbetaler sitt eget energiforbruk gjennom levetiden.

Ved hjelp av livsløpsanalyse (LCA) kan vi beregne solcellemodulenes akkumulerte energiforbruk helt fra råvarutvinningen til avfallsbehandlingen etter mange års tjeneste som kraftproduserende element. Vi kan trekke fra energimengden som solcellene har produsert gjennom sin levetid for å regne ut energi-nedbetalingstiden (energy pay back time). Det er selvfølgelig tusenvis av variabler inne i dette bildet, hvorav den viktigste nok er den gjennomsnittlige solinnstrålingen på det angitte stedet solcellen har vært montert. Tall på «energy pay back time» har blitt publisert fra ulike hjørner av verden og med ulike typer teknologi (se for eksempel her). På generell basis kan vi si at dagens solcelleteknologi betaler ned sitt eget energiforbruk i løpet av noen få år – i alle tilfeller et mye kortere tidsrom enn de 30 årene solcellene er ment til å vare. Myten om at solceller ikke nedbetaler sitt eget energiforbruk gjennom levetiden altså feil.

Men hva med klimagassutslipp? Er bildet like lyst for «emission pay back time»? Det skal finne ut mer om i neste del av artikkelserien. Stay tuned!

Toppbildet er hentet fra Bilde fra FreeDigitalPhotos.net, av Franky242.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
 

Reidun Schlanbusch

Om

Mitt miljøengasjement kommer fra et humanistisk perspektiv. Jeg ønsker en håndtering av jordas ressurser som gjør at alle mennesker får tilgang på et godt livsgrunnlag. Jeg sitter i styret i smallprint.no og prøver å skrive litt når jeg har tid. Mange av mine innlegg handler om grønne bygg. Til daglig jobber jeg med reduksjon av klimagasser og helse- og miljøfarlige stoffer i byggnæringen, som forsker i SINTEF. Jeg henter selvfølgelig litt inspirasjon fra jobben, men skriver alltid privat og uavhengig på smallprint.no.


'Solceller – klimavennlig teknologi?' har ingen kommentarer

Vær den første til å kommentere dette innlegget

Del dine tanker

Your email address will not be published.

© smallPrint A.S. All right reserved. Page based on Old Paper by ThunderThemes.net