Foto: NHO

Politikk, takk!

Forenklingsutvalget vil kutte miljøhensyn i offentlige anskaffelser. En av de første til å kommentere dette var Guro Nereng (da Bellona, nå Zero). Teknisk ukeblad skrev om dette, og Ellen Hambro i miljødirektoratet blogget i mot for alt det var verdt. Det har allikevel tatt meg litt tid å forstå hva det handlet om.

Regjeringen har lovet oss at de skal «Sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger» (Sundvoldenerklæringen). Dette henger ikke sammen med at Forenklingsutvalget ønsker å trimme vekk miljøhensyn i loven om offentlige anskaffelser.

Lov om offentlige anskaffelser paragraf 6: «Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen» (Lovdata.no). Forenklingsutvalget mener at denne paragrafen er unødvendig fordi den kun er av «motiverende art«. Det siste er kanskje riktig og det er vel hovedgrunnen til at Direktoratet for forvaltning og IKT (DiFi) har jobben å veilede «implementering miljøhensyn i anskaffelser samt miljøledelse i stat, kommune og fylkeskommune». Denne kompetansen har vært viktig for at miljøhensynet skal gå fra å være motiverende til å bli implementert.

Det er derfor underlig å observere at Regjeringen også kuttet hele posten til denne rådgivningen i statsbudsjettet!

Innenfor bygg anslo Enova i 2011 at det offentlige stod for 34 % av den norske bygningsmassen. Det sier seg derfor selv at miljøpotensialet er stort og at konsekvensene av dårlig politikk er enorme.

Avslutningsvis, hva ville Forenklingsutvalget sagt til Politimester Bastian? «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvring kan man gjøre som man vil!» hadde vel blitt til «man kan gjøre hva man vil.» De fleste vil nok imidlertid si at Bastian har en ganske god lovtekst, så lenge den innskutte setningen, av motiverende art, er tilstede.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
 


Reidun Schlanbusch

Om

Mitt miljøengasjement kommer fra et humanistisk perspektiv. Jeg ønsker en håndtering av jordas ressurser som gjør at alle mennesker får tilgang på et godt livsgrunnlag. Jeg sitter i styret i smallprint.no og prøver å skrive litt når jeg har tid. Mange av mine innlegg handler om grønne bygg. Til daglig jobber jeg med reduksjon av klimagasser og helse- og miljøfarlige stoffer i byggnæringen, som forsker i SINTEF. Jeg henter selvfølgelig litt inspirasjon fra jobben, men skriver alltid privat og uavhengig på smallprint.no.


'Politikk, takk!' har ingen kommentarer

Vær den første til å kommentere dette innlegget

Del dine tanker

Your email address will not be published.

© smallPrint A.S. All right reserved. Page based on Old Paper by ThunderThemes.net