En sped begynnelse, hva med fortsettelsen?

Sett i bakspeilet til en Tesla, kan det virke som om brenselcellebilen står fast i startgropa nå som batteribil-markedet virkelig har skutt fart. De skeptiske setter fingeren på manglende infrastruktur, for høye priser og umoden teknologi. For de med tidspress og rekkeviddeangst, har det vært fortvilende å se på høna-og-egget situasjonen som har utspilt seg. Folk kjøper ikke hydrogenbiler før de kan fylles, og fyllestasjoner bygges ikke før det er biler på vegene. Honda lanserte sin hydrogen-bil i Norge i 2015. Ved inngangen av 2016 fantes 4 fyllestasjoner, og rundt sommerstid samme år cirka 30 biler på vegene. Begynnelsen har vært sped. Hvordan blir fortsettelsen? La oss ta en kikk på hva som beveger seg:

  • Industrien har organisert seg og startet nylig «Hydrogen Council«, som skal støtte opp om implementasjonen av hydrogen-samfunnet. Aktørene varsler at de i 2018 planlegger å bruke mer penger på markedsintroduksjon av hydrogen-teknologi enn forskning og utvikling. Dette til forandring fra dags dato – der brorparten av midlene har blitt brukt på sistnevnte. Indikerer dette et aldri så lite takt-skifte for «push»-faktoren?

 

  • Det postuleres at antall fyllestasjoner i Europa vil dobles hvert andre år, og det er enighet om at det skal bygges et landsdekkende nettverk av fyllestasjoner i Norge fra 2017. Det er i år, det! Reitan-eide Uno-X har kastet seg på sammen med Spetalen-eide NEL, og åpnet rett før jul sin første fyllestasjon i Sandvika. Målet er å bygge 20 stasjoner mellom de største norske byene innen 2020 og Uno-X på Åsane i Bergen er neste stasjon ut, støttet av Enova.

 

  • Nå er det forskjell på målsetting og måloppnåelse, men la oss ta det første først: Akershus og Oslo har målsetting om 350 hydrogen-biler i 2018, men når infrastrukturen kommer på plass går det raskere i følge planen. 2025: 10.000 biler og et selvgående kommersielt marked. Kina: 50,000 pr 2025, 1 million pr 2030. Japan 200,000 per 2025 and 0.8 million per 2030.

 

  • Batterier vil nok være nok for mange typer kjøretøy, men hydrogen passer kanskje bedre for lang- og tung-transport. Selv om kostnaden på hydrogen-busser har gått ned med 75 % siden 1990 og forventes å reduseres ytterligere, vil de i beste fall være konkurransedyktige med diesel-busser når det gjelder kroner/km kjørt i 2025. Senere eller aldri er muligens mer sannsynlig. Hovedforskjellen er investeringskostnadene. Dette regnestykket tar ikke hensyn økonomiske tap knyttet til støy og forurensning inkludert fra diesel-motorer, så totalt er det vanskelig å si hva forskjellen i pris vil være. (les mer her)

 

 

  • Tyskland setter inn hydrogen-tog for diesel-tog i 2017. Hydrogen-toget skal være like raskt og ha samme levetidskostnad som dieseltog. Et støy- og utslippsfritt alternativ for jernbanelinjer det ikke er aktuelt å elektrifisere. Som Nordlandsbanen.

 

  • En forutsetning for miljøvennligheten i dette er at hydrogenet er produsert uten utslipp av klimagasser, altså ved elektrolyse av vann med strøm fra fornybare kilder. Prisen på hydrogenet produsert på denne metoden har sunket fra 8 euro/kg til 6-7 euro/kg i 2016. Det forventes en videre nedgang til 4-6 euro/kg i 2020, det vil være konkurransedyktig med diesel (les mer).

Dette var en rask oppsummering av hydrogen-nyheter den siste tiden. Det blir spennende å følge med de neste 5 årene.

Foto: Martin Addison [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
 

Ida Hjorth

Om

Jeg liker å tenke på hva ting består av og hvordan de henger sammen. Kanskje spesielt det siste. Og det liker jeg å skrive om på smallPrint.no - med hovedfokus på materialer og energi. Vinteren 2017 tok jeg doktorgrad i katalyse, om hvordan CO2 kan omdannes til nyttige stoffer.


'En sped begynnelse, hva med fortsettelsen?' har ingen kommentarer

Vær den første til å kommentere dette innlegget

Del dine tanker

Your email address will not be published.

© smallPrint A.S. All right reserved. Page based on Old Paper by ThunderThemes.net