Disse energiteknologiene styrker seg mest

Enten du liker det eller ei, så vil kostnader være avgjørende for hvordan vi skaffer oss energi nå, og i framtiden. Et mål på konkuranssekraften til en energiteknologi er «Levelized cost of energy» (LCOE). LCOE er summen av alle kostnader over hele livsløpet til en bestemt energiteknologi (som et solcellepanel), delt på energien som blir generert. Enkelt og greit: For at et solcellepanel som er dyrt å lage skal være lønnsomt, må det ha lang levetid og generere mye elektrisitet.

Man kan selvfølgelig regne på hva LCOE er for eksisterende teknologier i dag, men også prøve å forutsi hvordan det utvikler seg i framtiden. OpenEI er et prosjekt som samler sammen denne typen data og gjør det åpent tilgjengelig på internett. På denne siden kan du generere diagrammer for sol, vind, vann, gass, kull, jordvarme og kjernekraft. Enten for ståa i dag – eller estimater for framtiden. Rådatane kan du også laste ned.

Vi har generert noen diagrammer. Ovenfor ser du utsiktene for konkuranssekraften til brenselceller. Nedenfor ser du utsiktene for solceller, kjernekraft, bioenergi. Disse dataene gir grunnlag for å tro at solceller «styrker seg mest», deretter brenselceller. For bioenergi skjer det liten utvikling, det er heller en tendens til økende energikostnader.

Disse datene gjenspeiler nok hvor man ser for seg den største teknologiske utviklingen kommer til å skje. Det er verdt å påpeke, at LCOE ikke gir et fullstendig bilde, siden det i praksis er regionale forskjeller for hvordan et annlegg bygges og driftes.

PS: Den mørkegrønne delen er lavere enn medianen av alle de forskjellige beregningene, den lysegrønnen er høyere enn medianen.

 

sol

kjerne

bio

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
 

Ida Hjorth

Om

Jeg liker å tenke på hva ting består av og hvordan de henger sammen. Kanskje spesielt det siste. Og det liker jeg å skrive om på smallPrint.no - med hovedfokus på materialer og energi. Vinteren 2017 tok jeg doktorgrad i katalyse, om hvordan CO2 kan omdannes til nyttige stoffer.


'Disse energiteknologiene styrker seg mest' har ingen kommentarer

Vær den første til å kommentere dette innlegget

Del dine tanker

Your email address will not be published.

© smallPrint A.S. All right reserved. Page based on Old Paper by ThunderThemes.net