Verktøy

0

Frå bibel til solceller

Då Johan Gutenberg utvikla boktrykkarkusten i Europa på 1400-talet satte det varige endringar i samfunnet. Masseproduksjon av biblar endra folk sitt forhold til kristendommen og endra maktposisjonen til prestane. Kunnskap er makt, og med internett har tilgang på informasjon blitt nærast ubegrensa. Trykking som produksjonsmetode vil på ny revolusjonere samfunnet.

 

© smallPrint A.S. All right reserved. Page based on Old Paper by ThunderThemes.net