Toksikologi

0

Nanosølv skader miljøet

Sølv er kjent for å være antibakterielt. Når sølv er i kontakt med væsker, som for eksempel vann, slipper det ut sølvioner. Det er sølvionene som dreper bakterier og andre mikroorganismer. På 80-tallet hadde man store problemer med sølv fra fotofremkalling som ble dratt ut i sjøen med vann fra renseanlegg, og nå er man igjen bekymret for liknende tilstander.

 
Diseases associated with nanoparticle exposure
0

Nanotoxicology

Nanotoxicology is a difficult subject. There are no general rules, no expected behaviour, and no similarities with the bulk products. In order to pre-empt challenges, the precautionary principle is often used.

 
0

Nanotoxicology – a short introduction

Humans are exposed to natural occurring materials every day. With the introduction of nanotechnology, engineered inorganic nanoparticles have now entered our system and daily life. Defining «nanotechnology», «nanomaterials» and «nanoparticles» has proven very difficult and there is still no unanimous agreement on this subject.

 

© smallPrint A.S. All right reserved. Page based on Old Paper by ThunderThemes.net