Forurensning og avfall

0

Kuldelokk

Vinteren bringer med seg mange gleder som skiturer, kakao foran peisen og jul. Dessverre kan den også bringe med seg datokjøring i storbyene og perioder med dårlig luftkvalitet. Hvordan kan såkalte «kuldelokk» oppstå, hvorfor holder den på all forurensningen og hvorfor skjer det som oftest om vinteren? Værfenomenet som er ansvarlig heter temperaturinversjon. Vanligvis synker…

 
0

Optimistiske CO2-fangere lager framtidens materiale

CO2-fangst er en del av løsningen for å nå togradersmålet. Fangstanlegg må installeres i fossile kraftverk for å redusere utslippene derfra. Dessverre viser det seg at det også kan være nødvendig å fjerne CO2 fra atmosfæren. Den mest kjente metoden for å fange CO2 fra atmosfæren er natur-metoden, altså den naturlige fotosyntesen. Biomaterialet som vokser…

 
2

Eit nanoproblem i Førdefjorden

Dei siste åra har det vore mykje politisk bråk rundt sjødeponi i Førdefjorden. Selskapet Nordic Mining vil starte gruvedrift i Engebøfjellet, nærare bestemt utvinning av mineralet rutil. Dette vil føre med seg inntekter og arbeidsplassar, men óg store mengder avfall, som etter planen skal bli dumpa i Førdefjorden. Fjorden har status som nasjonal laksefjord, og…

 

© smallPrint A.S. All right reserved. Page based on Old Paper by ThunderThemes.net