Artikler av Marit Kjærvik

Marit Kjærvik

Eg synes linken mellom teori og anvendelse er veldig spennande, og ser på det som ein god utfordring å formidle dette. For smallPrint skriv eg gjerne om samfunnsrelevante og aktuelle tema knytta til nanoteknologi. Elles syns eg det er spesielt motiverande å skrive om teknologi som allerede er testa ut og som fungerer. Eg er utdanna nanoteknolog, og det kommande året er eg ansatt av GenØk- senter for biosikkerheit, der eg skal jobbe som forskar ved North West University i Sør-Afrika.


Vekas video: Bly på menyen

  Den lille luringen på filmen er ein tubeforma mikrobot bygd opp av tre ulike lag: Ytterlaget består av grafénoksid som adsoberar bly frå vatn. Mellomlaget er av nikkel, som gjer at mikroboten blir ferromagnetisk. Det gjer at rørsla kan bli kontrollert av eit ytre magnetisk felt. Kjerna er av platinum, som gjer at mikroboten…

 
0

Med DNA som legokloss

Når ein skal lage noko på nanoskala kan ein nytte to framgangsmåtar: Å starte med noko stort for så å gjere det mindre og mindre, eller å starte med endå mindre bitar og bygge det opp frå det, nesten som med legoklossar.  Men medan ein ivrig unge sit og bygger kloss på kloss med lego,…

 
Vekas video: Naturlegvis
0

Vekas video: Naturlegvis

Er du redd for kjemikal? Eg er redd for nokon kjemikal, men mest bekymra er eg for uvettig bruk av slike begrep. Ord som unaturleg, kunstig, kjemikal og syntetisk blir som regel brukt i negativ samanheng, medan det motsette (organisk, naturleg o.l) blir sett på som positivt. Det kan stemme i nokon tilfeller, men vere…

 
0

Lag det sjølv!

Harde pakker under treet er alltid kjekt, men gåver som det er lagt tid og tanke bak, er det som betyr aller mest. Kvart år er det nokon som slår eit slag for dei heimelaga gåvene. Heimestrikka sokkar, heimelaga karamell og pannebånd er velutprøvde ting, men kva med å ta ting eit steg vidare og…

 

© smallPrint A.S. All right reserved. Page based on Old Paper by ThunderThemes.net