Daily Archives: 4. september 2015

2

Eit nanoproblem i Førdefjorden

Dei siste åra har det vore mykje politisk bråk rundt sjødeponi i Førdefjorden. Selskapet Nordic Mining vil starte gruvedrift i Engebøfjellet, nærare bestemt utvinning av mineralet rutil. Dette vil føre med seg inntekter og arbeidsplassar, men óg store mengder avfall, som etter planen skal bli dumpa i Førdefjorden. Fjorden har status som nasjonal laksefjord, og…

 

© smallPrint A.S. All right reserved. Page based on Old Paper by ThunderThemes.net