Daily Archives: 4. mai 2015

5

Mikroskopering med (elektron)kanon

En nanoteknologs hverdag omhandler ting som er så små at man ikke kan se dem ved bruk av lysmikroskoper. Elektronmikroskop bruker elektronstråler og ikke lys og veldig kort fortalt kan dette gi mye bedre oppløsning fordi et elektrons bølgelengde er mye lavere enn et foton. Siden de kan forstørre mye mer enn lysmikroskop kan man…

 

© smallPrint A.S. All right reserved. Page based on Old Paper by ThunderThemes.net